Najnovije vijesti o kanabisu
309-740-4033 tom@collateralbase.com
Select Page

Kako se tužiti za Cananbis dozvolu

Želite brzi poziv u vezi sa vašom prijavom

Pregledajte svoju prijavu kod odvjetnika kanabisa

Pregledaćemo i kritizirati vašu prijavu za licencu kanabis s obzirom na bodovanje i eventualne rizike u parničnom postupku.

logotip plaćanja

Zašto se timovi traže za licencu kanabisa

kako se tužiti za dozvolu kanabisa

Tužbe o licenci za kanabis događaju se nakon takmičarskih krugova prijave. Države ili općine suočavaju se sa rizikom u parničnom postupku u konkurentnim krugovima za prijavu kanabisa, kada broj poslovnih aplikacija kanabisa znatno nadmašuje raspoložive licence. Nadalje, prijave za licencu kanabis često treće strane ocjenjuju, poput računovodstvene kompanije sa četiri četiri, koje mogu pogriješiti u zbrajanju bodova. Možete očekivati ​​da će mnogi tim tužiti licencu za kanabis ako vjeruje da je trebao osvojiti. Evo kratkog članka u vezi s postupkom.

Ključne točke za tužbe zbog licence za kanabis

  1. Pridržavajte se svojih državnih ili lokalnih pravila
  2. saznajte šta je pošlo po zlu u aplikaciji
  3. u skladu sa postupkom za žalbu na upravnu odluku
  4. Znajte da je sudski spor nepredvidiv i da možete izgubiti
  5. Imajte uvjerljivo napisanu žalbu i prijedloge
  6. Saznajte sve o tome kako osvojiti licencu u budućnosti

POVEZANA POSTA: Domaći uzgoj kanabisa u Illinoisu

POVEZANA POSTA: Aplikacija za licencu Illinois Dispensary

POVEZANA POSTA: Kanabis i istraživačke studije

Želite da odvjetnik kanabisa pregleda vašu prijavu?

TRAŽITE SVOJU DRŽAVU ZA PISMO O LICENCI ZA KANABE

Svi mislimo da, radeći tako jako, jako, da zaslužujemo da dobijemo licencu za kanabis - ali u konkurentnim državama - većina ljudi ne pobeđuje. I tada počinju tužbe ... o svemu ćemo razgovarati u današnjoj epizodi.

Blagajna - VIJESTI LEGALIZACIJE KANBABA

Hvala što ste nam se pridružili, a ja sam Tom - i možete me pronaći tako da posjetite moju web stranicu - cannabis industrija advokat.com - gdje postavljam ovakav sadržaj, tako da možete saznati sve što želite znati o legalnoj industriji kanabisa.

KONKURENTNA DOZVOLA KANNABISA TREBA DOZVOLITI DRŽAVE I OPŠTINE

Evo nečega što možda već znate - nisu sve države dopustile svima koji žele licencu za kanabis - državi poput Illinoisa ili Missourija, Maryland - usvojili su takmičarski sistem licenci u kojem prijave takozvanih stručnjaka daju najbolje ocjene. “ Pazite do kraja i reći ću vam način na koji bi se mogle prekinuti sve parnice, što mi nije favorit kao parnica za kanabis. Ali to nije važno za Illinois, ili možda vašu državu.

VIŠE PRIJAVA OD BROJA LICENCIJA KANNABISA DOSTUPNO KREATI LITIGACIJSKI RIZIK

Čak i ako je vaš tim jak i stekao je licencu. Ilinois je dodelio samo četrdeset zanatski uzgajivač i 40 dozvola za infuziore. I, Illinois će dodijeliti samo 75 dozvola za izdavanje domova za odrasle, ali je primio prijave više 700 timovi koji su poslali više od 4,000 prijava. Dakle, izgledi su dugi - i država u posljednje vrijeme Nagrađen KPMG, jedna od četiri velike računovodstvene firme, ugovorio je ocjenu nedavnog kruga aplikacija za izdavanje. Ugovorom je predviđen misteriozan projekat konsaltinga za ocenjivanje vredan dva miliona dolara (2,000,000 dolara).

VANJSKI KONZULTANTI PRIJAVE ZA DOZVOLE LICENCA NA GRADU

Još jedna zanimljiva napomena u ugovoru države sa KPMG-om je da se procenjuje još 500,000 200 USD u „pravnom konsaltingu“, skupno obimom od XNUMX dolara na sat. Prema laičkim rečima, čini se da je država spremna da stotine sati rada na reviziji preda advokatima „ugovornih“ ili „projektnih“. Ako već ne znate - onda im razbijajte lajkove i pretplatite se da nauče mnogo više o zakonima o kanabisu - ali posao odvjetnika u ugovoru podrazumijeva gomilanje gomile neiskusnih pravnika u sobu, gdje im se plaća malo da bi se to motalo na monotoni posao , što rezultira proizvodom koji malo tko voli - čak ni ljudima koji to rade. To je onaj koji čini da birao koji tim osvaja licencu. Koji vam je čas, kad uzmete u obzir matematiku.

Jednostavna matematika diktira da će većina kandidata izgubiti. 4,000 zahtjeva za samo 75 izdavanja dozvola za izdavanje otpada izjednačava se sa 98.125% šanse za neuspjeh - kao što glasi, nada ostaje vječna u zelenom navalu industrije kanabisa. Ako izgledi nisu bili dovoljno dugački, postupak bodovanja koji je postavila država čini vjerovatnijim da će neki podnositelji zahtjeva jednostavno izgubiti zbog ljudske pogreške. Iz dobrog razloga, vaš tim možda želi tužiti državu ili opštinu kako bi dobili licencu za poslovanje s kanabisom za koju smatraju da su zaradili.

Želite uložiti žalbu na svoju odluku

Provjerite zakon vaše države kako uložiti žalbu na odluku o dozvoli za kanabis

Za Illinois, Uredba o reguliranju kanabisa i porezu dozvoljava podnosiocima predstavke tužbu prema državnom Zakonu o administrativnom preispitivanju navodeći da će „[konačne upravne odluke Odjela prema ovom dokumentu biti podložne sudskoj reviziji prema odredbama Zakona o upravnom nadzoru [].“ Zakon predviđa da postupak za sudsku reviziju se odvijaju u županiji u kojoj boravi stranka koja podnosi zahtjev za revidiranje (podnositelj zahtjeva), ili u županiji Sangamon za stranku koja nije država. Kada govorite o državnim gledateljima, proverite nadležna tijela vaših timova za njihova specifična prava. Da biste ostvarili svoja prava, morate se pridržavati tih zahtjeva.

Postupci postupka administrativnog pregleda moraju se poštovati

Zakon o administrativnoj reviziji u Ilinoisu ima nekoliko značajnih odredbi koje to mogu učiniti. Od njega se traži da stranka koja traži reviziju mora podnijeti žalbu i u roku uputiti poziv trideset i pet (35) dana predmetne administrativne odluke. Tužitelj u suštini može tražiti od Ministarstva poljoprivrede ili IDFPR-a da pruže potpunu evidenciju procesa revizije pod Odjeljkom 3-108 (a). Međutim, „[n] o novi ili dodatni dokazi u prilog ili protivljenje bilo kojem nalazu, nalogu, odluci ili odluci administrativne agencije saslušaće sud.“ Isti odeljak predviđa da se „[t] aji i zaključci administrativne agencije o činjeničnim pitanjima moraju smatrati takvim prima facie tačno i tačno. "

Sjetite se svih onih vremena kada sam vam rekao da vam treba najcjelovitija i sveobuhvatnija moguća prijava - što može biti zato što žalbeni postupak vaše države uzima tu prijavu u suštini vaš zapisnik o žalbi i ne možete joj dodati ništa novo da bi promijenio njihovo mišljenje.

Štoviše, ovdje može biti škakljivo - što je u skladu sa spornim složenim parnicama - prijave kanabisa često imaju konkretne kriterije, s naizgled sveobuhvatnim bodovnim sistemom. Međutim, kandidati se boduju na osnovu ne samo njihovog poštivanja zakona, već i njihovog potencijala i sposobnosti kao poduzeća. Na primjer, ako država utvrdi da su proklike i iznosi podnositelja zahtjeva dobri, ali nisu velik, da li je to određivanje zakona ili činjenica? Te se aplikacije doimaju više kao klasična mješovita pitanja zakona i činjenica - što je nešto što će zbuniti ne-pravnosnike, što većina podnositelja zahtjeva nije.

Štoviše, navodno objektivno bodovanje zapravo se temelji na vrlo subjektivnim ljudskim odlukama. Dodatno komplicira stvar je vremenski okvir za objavljivanje rezultata koji su ugrađeni u statut, a koji se mogu izmijeniti samo izvršnim nalogom. To se već dogodilo u Illinoisu, kada je 12. marta 2020. godine guverner JB Pritzker izdao izvršnu naredbu vezanu za koronavirus koji je produžio rok za podnošenje zahtjeva za dvije sedmice. Moguće su dodatne odgode za Illinois. To se ranije događalo u drugim državama - bez globalne pandemije kojom bi se mogli nositi.

Pregled kako potražiti dozvolu za kanabis u različitim državama

Nakon što smo pregledali druge države kao naš vodič, dobra je ideja što slijedi nakon što se sudske parnice sa kanabisom povećavaju. Država Florida preuzela je praksu jednostavnog namirivanja sudskih sporova u zamjenu za odobrenje licenca. Florida prolazi i kroz posebnu pravnu bitku jer država zahtijeva da se kanabisa nalazi vertikalno integrisan, što ima za posljedicu stvaranje masivnih prepreka za ulazak. Missouri se također suočava s velikim povratnim udarima nakon posljednjeg kruga aplikacija. Postoji ogroman broj tužbi - u stotinama - u tijeku nakon što se mnoge od stotina i stotina podnositelja zahtjeva nisu kvalificirale za državne 60 dozvola za uzgoj. Još više zabrinjava činjenica da je pobjednik često bio politički povezan pojedinci. Pripremajući naše timove podnositelja zahtjeva, iz prve smo ruke vidjeli koliko razlike mogu lokalne samouprave podržati ili suprotstaviti podnosiocu zahtjeva. Možda ste me čuli kako već kažem, a ako se pretplatite čut ćete me da kažem ponovo - sav kanabis je lokalni.

Sistemi za litiranje licence i lutriju kanabisa

Ne možemo sa sigurnošću reći kako će parnica protiv kanabisa ići u Illinoisu. Ali ako su Florida i Missouri bilo koji pokazatelj, to je velika stvar koja će ovdje ostati. Hvala na gledanju do kraja - Zamislimo sada način na koji bi neke države mogle izbjeći odgovornost zbog pogrešnog bodovanja kandidata za najbolji rezultat. Izbjegavanje ove parnice moglo bi biti nešto što država želi da postigne njen zakon.

Na primjer, države poput Arizone, predložile su zakone o kanabisu koji zahtijevaju da podnositelj zahtjeva koji ispunjava određene zahtjeve mora ispunjavati uvjete za igranje lutrije za licencu. Illinois poziva na lutriju ako dođe do izjednačenja među najvećim kandidatima za bodovanje. Zaista slučajnu lutriju je samo teže tvrditi da ste pogriješili, osim ako je lažni. Ali zasigurno se ništa ne može popraviti u industriji kanabisa ili bilo kojoj industriji - zar ne?

Arizona Cannabis advokat

Arizona Cannabis advokat

Advokat kanabisa u Arizoni, Thomas Dean, pridružio se diskusiji o inicijativama za kanabis u Arizoni u radu za 2020. godinu. 'Pametna i sigurna Arizona' ističe se kao istaknuta inicijativa, ali uključuje li vaše pravo na rast kod kuće ili adresu ...

Poslovni plan kanabisa

Poslovni plan kanabisa

Poslovni plan kanabisa Poslovni plan kanabisa potreban je za bilo koji posao koji želi započeti u industriji kanabisa. Poslovni plan je nacrt vašeg poslovanja s kanabisom i on zaista može napraviti ili pokvariti vašu prijavu. Pisanje poslovnog plana može biti ...

Thomas Howard

Thomas Howard

Advokat iz kanabisa

Thomas Howard već godinama posluje i može vam pomoći da se okrenete isplativijim vodama.

R3 program i grantovi u Illinoisu

R3 program i grantovi u Illinoisu

Program R3 i grantovi u Illinoisu Program R3 daje donacije u Ilinoisu stvorene su kao način da se isprave neke nedoumice rata protiv droge. Nedavno je objavljeno da je od 19. maja 2020. Illinois izdvojio 31.5 miliona dolara poreznog prihoda za R3 ...

Zašto vašoj kompaniji za kanabis treba vanjski glavni savjetnik

Zašto vašoj kompaniji za kanabis treba vanjski glavni savjetnik

Tržište legalnog kanabisa koji se razvija je složen splet zakona i propisa. Ovi zakoni mogu biti toliko pogrešni da neke države, poput Pensilvanije i Floride, imaju problema sa implementacijom svojih programa izdavanja dozvola. Možda nije čudno što neki od ...

Vozila za kanabis

Vozila za kanabis

Transportna sredstva kanabisa Vozila za prevoz kanabisa potrebna su za prevoz gotovine, kanabisa i drugih vrijednih predmeta do skladišta, maloprodajnih objekata i privatnih trezora. Transporter kanabisa NorCal Vans pridružuje nam se sa gostujućim domaćinom Dustinom Robinsonom kako bi razgovarali o najboljim ...

Pennsylvania Cannabis advokat

Pennsylvania Cannabis advokat

Advokat za kanabis u Pensilvaniji, advokat Pensilvanije za kanabis, Patrick K. Nightingale, pridružuje se razgovoru o napretku kanabisa u Pensilvaniji. Anketa je pokazala da će 62% vjerovatnih birača u Pensilvaniji glasati za legalizaciju kanabisa. Međutim, napredak u državi je ...

Trebate odvjetnika iz kanabisa?

Naši odvjetnici za kanabis također su vlasnici poduzeća. Oni vam mogu pomoći u strukturiranju vašeg poslovanja ili zaštititi ga od previše opterećujućih propisa.

Dohvati do e-maila
316 SW Washington Street, Suite 1A
Peoria, Illinois 61602

Telefon: (309) 740-4033 || E-mail: tom@collateralbase.com


Wacker Drive 150 S., Suite 2400,
Chicago IL, 60606 Sjedinjene Američke Države

Telefon: 312-741-1009 || E-mail: tom@collateralbase.com


316 SW Washington Street, Suite 1A
Peoria, Illinois 61602

Telefon: (309) 740-4033 || E-mail: tom@collateralbase.com


Wacker Drive 150 S., Suite 2400,
Chicago IL, 60606 Sjedinjene Američke Države

Telefon: 312-741-1009 || E-mail: tom@collateralbase.com

pravnik industrije kanabisa

316 SW Washington St, Peoria,
IL 61602, SAD
Pozovite nas (309) 740-4033 || pošaljite nam e-mail tom@collateralbase.com
Vijesti o industriji i legalizaciji kanabisa

Vijesti o industriji i legalizaciji kanabisa

Pretplatite se i dobijte najnovije informacije o industriji kanabisa. To će biti otprilike 2 e-maila mjesečno sve!

Uspješno ste upisani!

Share This

Hvala što ste posjetili našu web stranicu.

Ali sadržaj na ovoj web stranici namijenjen je samo odraslim osobama. *

Imate li najmanje 21 godinu?

Ulaskom na ovu web stranicu potvrđujete da ste punoljetni pušač u državi u kojoj prebivate.